Indonesia Bangkit Paripurnakan Kejayaan Nusantara

“Kepadamu saya berkata, Pelajarilah sejarah perjuanganmu sendiri yang sudah lampau, agar supaya tidak tergelincir dalam perjuanganmu yang akan datang. Itulah inti daripada peringatanku tadi.” Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah-never leave history-jangan sekali-kali meninggalkan sejarahmu sendiri-never,...